Subiectul 7 Managementul achiziţiilor în proiecte

Managementul Achiziţiilor în Proiecte include procesele care vor obține unele produse sau servicii necesare proiectului din surse externe, cum ar fi resurse umane sau echipamente, în mod natural în limitele bugetului disponibil. Managementul Achizițiilor devine necesar, când unele dintre cerințele proiectului nu pot fi îndeplinite din resursele echipei de proiect sau ale organizației. Se asigură că tot ce este necesar pentru finalizarea proiectului va fi la locul său, atunci când este necesar.

Achizițiile sunt, de asemenea, cunoscute sub numele de acorduri. Acordurile pot consta în următoarele tipuri, contracte, ordine de cumpărare, memorandumuri de acord și acorduri la nivel de serviciu intern. Astfel, achizițiile sunt documente legale, obligatorii, care includ toate informațiile necesare cu privire la livrabilele și rezultatele așteptate. Managerul de proiect nu trebuie să fie un expert în contractare pentru a fi implicat, dar cunoașterea acestui domeniu ajută.

Managementul achizițiilor implică, de asemenea, monitorizarea și controlul acordurilor stabilite.

cubesproject